1949. június 15-én alakult meg az Országos Légvédelmi Parancsnokság

Szerző ; Fotó: Benedek Levente

A második világháború után a technika és a fegyverek rohamos fejlődésének és a bevett harcászati tapasztalatok alapján, a baráti és az ellenséges gépek felderítése és követésének okán 1949. június 15-én Országos Légvédelmi Parancsnokság alárendeltségében megalakították a Légi Figyelő és Jelzőrendszert. Ezt a dátumot – tehát június 15-t – tekintik az MH 54. Veszprém Radarezred csapatünnepének, ezért Veszprémben minden évben június 15-én az ezred napja van.

2014. június 17-én, a volt Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) épületének falán, ami ma a MH Katonai Biztonsági Hivatal épülete, egy emléktáblát helyeztek el a Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozata és a Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyesület tagjai által kezdeményezet ötlet alapján, az OLP megalakulásának 65. évfordulójára. Az OLP 1995. december 16-án megszűnt és megalakult a 2. Repülő és Légvédelmi Hadtest. 1997. szeptember 01-én az MH 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság bázisán Veszprémben pedig megalakult a Légierő Vezérkar, az ismét önálló légierő vezető szerve.

Az emléktábla avatáson részt vett Budapest Főváros XI. Kerület, Újbuda polgármesterének képviseletében a kabinetvezető helyettes, Kerékgyártó Gábor. Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat jelentős mértékben elősegítette az emléktábla létesítést. Jelen volt még, Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója, aki hozzájárult, hogy az általuk használt objektumra a tábla elhelyezésre kerülhessen. Piros Ottó ezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár megbízott parancsnoka mellett jelen voltak a HM, a HVK, az ÖHP megjelent képviselői, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának, valamint a csapatok és nyugdíjas egyesületek képviselői.

A táblaavatás után másnap 18-án, már nagyobb létszámmal emlékeztek meg a budapesti Stefánia Palotában, nem csak az OLP de egy másik fegyvernem, a Légvédelmi Rakéta csapatok 55 éves évfordulójára is közösen emlékeztek a volt és jelenlegi bajtársak.

A Magyar Néphadsereg első légvédelmi rakétakomplexuma ugyanis 55 évvel ezelőtt 1959. október 8-án érkezett Börgöndre és lett ezzel hosszú időre a honi légvédelmi csapatok alapvető fegyvere. Ugyanazon évben a 11. honi légvédelmi tüzérezred bázisán létrejött a Légvédelmi Kiképző Központ (LKK), amely biztosította a felkészítést a sorállománynak. A légvédelmi tüzér megnevezést, az akkori gondolkodás szerint használták, egészen 1987-ig a légvédelmi rakétacsapatok megnevezésére is.

Az eseményen megemlékeztek a szakma kiemelkedő tagjairól is, ezekből kiemelendő az MH 86. Szolnok Helikopter Bázist képviselő Kiss Róbert ezredes által átadott elismerések Bolyós Ferenc nyá. mk. alezredesnek, Büki Péter nyá. alezredesnek és Grozdics Józsefné ny. kinevezett polgári alkalmazottnak.

Tagozat és egyesületi elismeréseket adott át Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy és Jakab János nyá. ezredes, Dr. Bay Zoltán részére, aki az 1946 évi elhíresült Hold-radar kísérlet résztvevője volt, Újfalusi Gyula nyá. vezérőrnagynak az egykori MN rádiótechnikai főnökének, valamint Umann Tamás egykori LRI radarosztály vezetőnek.

Rajtuk kívül még többen is elismerést kaptak.

A Honvéd Táncegyüttes előadása után, a majd 200 vendég a Stefánia Palotában a vacsora elfogyasztása mellett tudtak ismét a szép időkre emlékezni. A nap másik fénypontja volt Szabó Pál József „Radarokkal a lopakodók Ellen” című könyvének bemutatója, amin a szerző is jelen volt és készséggel dedikált személyemnek is, aki pár fotóval tudta segíteni a könyv elkészültét. A könyvet a Zrínyi Média kiadó webhospjában meg lehet vásárolni.

Légi Huszárok SzolNok

vagy akár:

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár repterének ICAO kódja. Az ICAO az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.

Támogatóink


Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.

Az LHSN.HU weboldal és szerkesztősége politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. A megosztott tartalmak kizárólagosan valóságtartalmuk alapján kerülnek fel oldalunkra, tekintet nélkül a forrás politikai elhatárolódásától.