Rubik Szállítóhelikopter Zászlóalj

A zászlóalj rövid története

A zászlóalj múltja egészen 1957-ig nyúlik vissza, ekkor ugyanis megalakult az MN 86. Vegyes Repülő Század Kecskeméten, ahol először szolgáltak Magyarországon helikopterek. 1969-ben Magyarországra érkeztek az első Mi-8-as szállítóhelikopterek, melyek Szentkirályszabadján, majd 1984-ben a helikopterek egy részének Szolnokra településével az ország ezen két katonai repülőterén szolgáltak. A többszörös haderő átalakítás során a zászlóalj mai formája 2004-ben jött létre a volt szentkirályszabadjai és a két egykori szolnoki szállítóhelikopteres zászlóalj összevonásával, Mi-8 és Mi-17 típusú helikoptereket, valamint ezek modifikációit üzemeltetve. 2016. november 26-án a zászlóalj Rubik Ernő repülőgép-tervező előtt tisztelegve felvette a Rubik Szállítóhelikopter Zászlóalj elnevezést. A zászlóalj jelmondata: „Nincs lehetetlen!”

Funkcionális feladatok

 • Készenléti szolgálatok folyamatos ellátása
 • Légi szállítási, harcbiztosítási feladatok végrehajtása az összhaderőnemi erők kijelölt egységei, alegységei részére, összhaderőnemi csapatok manőverei és harctevékenységének biztosítása
 • Kutató-mentő feladatok végrehajtása Magyarország és külön felkérésre a szomszédos országok területén
 • A hajózó állomány repülő-harckiképzése, harci alkalmazási képességeinek fenntartása és növelése a meghatározott követelmények alapján, a repülésbiztonság mindenkori betartásával
 • Szövetségi kötelékében való feladat végrehajtása az érvényben lévő felajánlások alapján kijelölt erőkkel, eszközökkel
 • Különösen fontos személyek, állami vezetők légiszállítása
 • Részvétel az MH 86. SZHB munkatervében meghatározott gyakorlásokon, gyakorlatokon
 • Légi egészségügyi kiürítési (MEDEVAC) feladatok végrehajtása
 • A zászlóalj állományának felkészítése az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtására, valamint a szakmai általános katonai jártasságának fenntartása, fejlesztése
 • Katasztrófavédelmi feladatok biztosítása, együttműködve az azonos feladatokat ellátó állami és civil szervezetekkel
 • A Felderítő főnökség irányításával szakállományának a felderítő és elektronikai hadviselés szakkiképzés végrehajtása
 • A repülés közbeni jelentések és a bevetés utáni jelentések továbbítása a hadműveleti központ részére
 • A repülő felkészítési főnökség irányításával oktatói állomány biztosítása a szakszolgálati engedélyek megszerzéséhez szükséges szaktanfolyamokra
 • Részvétel az MH 86. SZHB KFR feladatainak végrehajtásában
 • Kijelölt terepszakaszon vizuális légi felderítés végrehajtása
 • Sebesült kiemelés, szállítás biztosítása (CASEVAC)
 • Harci kutató-mentő műveletek részfeladatainak végrehajtása (CSAR)
 • Terület ellenőrzés
 • Erődemonstráció végrehajtása

Koordinációs és együttműködési feladatok

 • Együttműködés az MH 86. SZHB szervekkel, más repülő egységekkel és alegységekkel, azok kiképzési feladatainak elősegítésére
 • Együttműködés az MH ÖHP szárazföldi egységeivel és alegységeivel, azok kiképzési feladatainak elősegítésére
 • Együttműködés a légtérellenőrző és repülésirányító szervekkel a földi telepítésű berendezések hatékonyságának és működésének ellenőrzésében

Műveleti vezetési rendszer szerinti feladatok

 • Felkészülés a különleges jogrend szerinti időszaki feladatok ellátására

Jelképek és jelzések

A zászlóalj új jelvényét a zászlóalj egyik tagja, Freytag Béla zászlós, oktató-berepülő fedélzeti technikus tervezte.

Légi Huszárok SzolNok

vagy akár:

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár repterének ICAO kódja. Az ICAO az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.

Támogatóink


Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.

Az LHSN.HU weboldal és szerkesztősége politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. A megosztott tartalmak kizárólagosan valóságtartalmuk alapján kerülnek fel oldalunkra, tekintet nélkül a forrás politikai elhatárolódásától.