A 10 fős előretolt repülésirányítói létszám tovább bővülhet

Szerző: Balogh Ákos ; Fotó: Tőzsér Gábor

Napjaink harcterein gyakori eset, hogy a hadműveletek során a harcérintkezésbe került katonai egységek közvetlen közelre kérnek tűztámogatást.

A légierő és a szárazföldi csapatok közötti harctéri kommunikáció legfontosabb eleme az előretolt repülésirányító, a  JTAC – Joint Terminal Attack Controller aki a harctéren kialakult helyzetnek és a szárazföldi csapatok feladatának megfelelően közvetlenül irányítja a repülő eszközöket.

A JTAC feladata rendkívül összetett, hiszen bonyolult körülmények között is sebészi pontossággal kell irányítania az akár több ezer méteres magasságban repülő repülőgépeket, vagy éppen a várakozási légtérben tartózkodó helikoptereket.

A JTAC a közvetlen tűz- és más jellegű légi támogatás leghatékonyabb formája napjaink harcterein. Előnye, hogy nincs helyhez kötve, mint a száraz­földi tüzéreszközök, a nehéz terep nem korlá­tozza a mozgását, ezért rövid idő alatt, nagy területeket képes lefedni.

A JTAC az a megfelelő minősítéssel rendelkező személy, aki egy előretolt állásból irányítja a harci repülőgépek csapásait a szárazföldi erők érdekében végrehajtott közvetlen légi támogatás során.

A sikeres közvetlen légi támogatás alap­pillérei tehát az előretolt repülésirányítók, akik bi­zonyították létjogosultságukat az aszimmet­rikus hadviselésben. JTAC-támogatás nélkül manapság már el sem képzelhető komolyabb hadművelet. Nagy jelentőséggel bír a ha­tékony és sikeres missziós feladat-végrehajtás, valamint a saját csapatok biztonságának megterem­tése terén.

A JTAC kifejezés alapvetően 2004 óta létezik, ekkor került sor az amerikai szárazföldi, légierős, haditengerészeti és tengerészgyalogos egységeknél alkalmazott légi támogató eljárások és kiképzési követelmények harmonizációjára. Ez természetesen a NATO hasonló tevékenységére is hatással volt.

A Magyar Honvédség vezetése felismerte, hogy Magyarország ezen a területen nagyban hozzá tud járulni a kollektív védelmi erőfeszítéshez, és már 2006-ban megkezdődött az első magyar előretolt repülésirányítók kiképzése. A képesség kialakítása 2009-től gyorsult fel.

A honvédség az amerikai követelmények szerinti egyetértési megállapodáshoz történt csatlakozás után, egy a program kialakításáért felelős szakembert jelölt ki.

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis elő­retolt repülésirányító csoportja repülésirányító tisztjeinek külföldi szakfelkészítése 2009 őszén kezdődött meg az amerikai légierő által üzemeltetett németországi Levegő-Föld Mű­veletek Iskolájában (Air-Ground Operations School, AGOS).

A Michigani Nem­zeti Gárdával, valamint az Ohioi Nemzeti Gár­dával való szoros együttműködés eredménye­ként 2009. december 15-én a Michigan állam­beli Grayling lőtéren, két hét gyakorlati felkészí­tést követően, sikeres JTAC-vizsgát tett az első magyar minősített előretolt repülésirányító.

A nemzeti gárdák támogatásával a kiképzés és a képesség fenntartása ez óta is folyamatos, az összes kijelölt magyar katona sikeresen teljesítette a szigorú feltételeket.

A Magyar Honvédség je­lenleg tíz minősített repülésirányítóval rendel­kezik, akik a 86. Szolnok Helikopter Bázis és a 34. Bercsé­nyi Miklós Különleges Műveleti Zászlóalj állo­mányába tartoznak. Ők adják az afganisztáni magyar kontingensek előretolt repülésirányítóit is.

Egy hosszadalmas folyamat megkoronázásaként szeptemberben került sor Magyarországon a hazai JTAC akkreditációjának utolsó előtti lépésére, melynek keretében – a  NATO történetében másodszor – az Egyesült Államok Egyesített Vezérkarának és a NATO Ramsteini Légierő Parancsnokságának a szakértői (összesen 3 amerikai, 1 olasz és 1 cseh) együtt vizsgálták meg és mérték fel az összhaderőnemi tűztámogatás végrehajtásának a hatékonyságát, a követelményeknek való megfelelését.

Az akkreditáció keretében ellenőrizték a hazai JTAC állomány feladat végrehajtási képességét, felszerelését, kiképzettségét, szervezeti- és létszámhelyzetét. Éles repülési feladatok keretében felmérték a közvetlen tűztámogatást (CAS – Close Air Support) végrehajtó Gripen és MI-24-es hajózó állomány felkészültségét is.

A négy napos ellenőrzés végén a bizottság előzetesen értékelte és összegezte a tapasztalatokat, mely alapján a magyar JTAC Programot akkreditációra alkalmasnak találta.

A hivatalos akkreditációs dokumentum 2012 novemberében érkezett meg a Honvédelmi Minisztériumhoz. Ezzel az akkreditációval Magyarország bizonyította JTAC képességét, a követelményeknek való megfelelését. A magyar JTAC képesség így láthatóvá vált Kanadától Ausztráliáig illetve Svédországtól Törökországig. A Magyar Honvédség előtt megnyílt a lehetőség a JTAC képesség hazai keretek közötti fenntartására, illetve a létszám további bővítésére saját szervezésben.

Az akkreditált magyar képesség mind az amerikai, mind a NATO előírásoknak maximálisan megfelel.

Az előretolt repülésirányítás gyakorlati működését 2012. november 26-án, hétfőn a Magyar Honvédség alakulatai egy komplex feladat végrehajtás keretében mutatták be Szolnok határában.

A bemutatón a Magyar Honvédség négy alakulata vett részt:

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állománya koordináltja a földi és légi műveletek végrehajtását, a közvetlen légitámogatás irányítását az előretolt repülésirányítókkal (JTAC), valamint Mi-24 harci helikopterekkel közvetlen légitámogatást, Mi-8/Mi-17 helikopterrel pedig sebesült, illetve védett személy kiemelését biztosította.

Az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj előretolt repülésirányítóval (JTAC) közvetlen légitámogatás irányítását végezte, illetve védett személyt kísért.

Az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj kísérte a konvojt és játsszotta az ellenerő szerepét.

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis pedig JAS-39 Gripen repülőgépekkel közvetlen légi támogatást biztosított.

Légi Huszárok SzolNok

vagy akár:

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár repterének ICAO kódja. Az ICAO az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.

Támogatóink


Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.

Az LHSN.HU weboldal és szerkesztősége politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. A megosztott tartalmak kizárólagosan valóságtartalmuk alapján kerülnek fel oldalunkra, tekintet nélkül a forrás politikai elhatárolódásától.