A zászlóalj rövid története

A többszörös haderő átalakítás során a zászlóalj mai formája 2004-ben jött létre a volt szentkirályszabadjai és egykori szolnoki üzemben tartó századok összevonásával. A zászlóalj szolgálja ki a Helikopter Bázis által rendszerben tartott repülőeszközöket, így a Mi-8, Mi-17/N, Mi-24/V/P, AS-350B, Zlin/-242L/-143 LSi és H145M típusokat, az úgynevezett piros vonalon, és időszakos javítások során a hangárban is. A repülőműszaki zászlóalj szakemberei számos hazai és nemzetközi gyakorlaton, missziós feladat során biztosították a repülőtechnikák biztonságos feladat-végrehajtásait, így járulva hozzá az elért eredményekhez.

Funkcionális feladatok

 • Kidolgozza a repülőműszaki zászlóalj KFR okmányait, folyamatosan pontosítja az adatokat, biztosítja a szakterületére vonatkozó feladatok végrehajtását, a szakmai követelmények érvényesítését
 • Tervezi és nyomon követi a repülőeszközök éves üzemidő felhasználását
 • Végrehajtja a szakállomány szakmai képzettségének fokozására irányuló szakkiképzéseket, továbbképzéseket
 • Tervezi, szervezi, ellenőrzi, irányítja és nyilvántartja a szakállomány osztályba sorolási vizsgáztatásait
 • Tervezi, szervezi, irányítja, nyilvántartja a szakállomány szakszolgálati vizsgáztatásait
 • Tervezi, szervezi és végrehajtja a repülő harckiképzés repülőműszaki biztosítását, a kapcsolódó kiszolgáló eszközök és berendezések felhasználását, a repülőeszközök hadrafoghatóságának követelmények szerinti szinten tartását, biztosítja a repülőeszközök előírt karbantartottság szintjét
 • Szervezi és végrehajtja a repülőeszközök magasabb készenlétbe helyezési, készenléti és hadműveleti feladatokra történő felkészítését, a vonatkozó utasítások és szabályzatok szerint biztosítja a repülőeszközök üzemeltetését és üzembentartását
 • Biztosítja a repülőtér repülőgép vészelfogó berendezésének üzembentartását, karbantartását és javítását
 • Rendszeresen elemzi a repülőeszközök üzemeltetési tapasztalatait, a repülés biztonságának helyzetét, végrehajtja a légi- és földi meghibásodások elemzését, javaslatokat dolgoz ki a repülés biztonságát fokozó eljárásokra, módszerekre
 • Szervezi és végrehajtja a repülőeszközök csapatjavítását, ipari javításra történő átadását, átvételét, a javításból érkező repülőeszközök szolgálatba állítását, valamint elkészíti és felterjeszti a repülőtechnika fenntartásához szükséges nagyjavítandó és beszerzendő alkatrészek, fődarabok, berendezések és fogyóanyagok listáját
 • Feldolgozza az elöljáró szerv által kiadott intézkedéseket, utasításokat, gyári közlönyöket
 • Közreműködik a hajózó állomány időszakos műszaki felkészítésében, vizsgáztatásában
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, magas szinten tartja a technológiai fegyelmet
 • Irányítja és végzi a szakterülettel kapcsolatos újítási és környezetvédelmi tevékenységet
 • Folyamatosan nyilvántartja a repülőműszaki zászlóalj állományának személyügyi adatait, a személyügyi beosztottakon keresztül folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a személyügyi főnökséggel
 • Tervezi, szervezi, koordinálja és végrehajtja a repülőműszaki szakanyagok tárolását a repülőműszaki anyagraktárban, vételezését a központi raktárból, valamint ellátja az alegységeket azokkal
 • Tervezi, szervezi és irányítja a repülőmúzeum területén lévő repülőeszközök karbantartását, felújítását, valamint a múzeum működtetését
 • a repülő felkészítési főnökség irányításával oktatói állomány biztosítása a szakszolgálati engedélyek megszerzéséhez szükséges szaktanfolyamokra
 • Szervezi, tervezi, végrehajtja az alárendelt állomány általános katonai kiképzését a bázis kiképzési utasításának és az éves kiképzési tervnek megfelelően
 • Elősegíti az alárendelt állomány fizikai állapotának fejlesztését, illetve felkészülését a fizikai állapotfelmérésekre

Koordinációs és együttműködési feladatok

 • Folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az MH ÖHP Üzembentartási és Ellátási Főnökség repülőműszaki szakállományával

Művelet vezetési rendszer szerinti feladatok

 • Felkészülés a különleges jogrend szerinti időszakos feladatok ellátására

Légi Huszárok SzolNok

vagy akár:

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár repterének ICAO kódja. Az ICAO az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.

Támogatóink


Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.

Az LHSN.HU weboldal és szerkesztősége politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. A megosztott tartalmak kizárólagosan valóságtartalmuk alapján kerülnek fel oldalunkra, tekintet nélkül a forrás politikai elhatárolódásától.