Phoenix Harcihelikopter Zászlóalj

phoenix

A zászlóalj rövid története:

A zászlóalj a nevét az 1991. 11. 01.-én a szentkirályszabadjai MH 87. Bakony Harcihelikopter ezrednél megalakult 2. „Phoenix” Harcihelikopter századból származtatja. Első parancsnoka Bálint (Pucuv) János őrnagy volt. 2004-ben a MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezred és a MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred összevonásra került. A két alakulat állományából jött létre 2004. augusztus elsején, a MH 86. Szolnok Helikopter Ezred kötelékében a „Phoenix” Harcihelikopter Zászlóalj. Első parancsnoka Szántó Zsolt alezredes volt. A zászlóaljnál Mi-24 V/P helikopterek vannak rendszeresítve. A Mi-24V helikopterek 1985-ben kerültek hazánkba. A Mi-24P helikoptereket 2004. június 17-én rendszeresítették.

Funkcionális feladatok

 • A készenléti szolgálatok folyamatos ellátása
 • A zászlóalj állományának szakmai és általános katonai jártasságának fenntartása, fejlesztése
 • Részvétel az MH 86. SZHB munkatervében meghatározott gyakorlásokon, gyakorlatokon
 • A hajózó állomány harci alkalmazási képességének folyamatos fenntartása, növelése
 • Légimozgékonyságú és harctámogató műveletek biztosítása, ezen beül a kijelölt erőkkel meghatározott irányokat védő és/vagy lezáró könnyű lövészalegységek légi támogatása, kisebb különleges műveleti és felderítő csoportok alkalmazási területre történő kiszállítása, kirakása, majd tűzzel való támogatása, konvojkísérés
 • Az ellenséges légvédelem lefogása (SEAD)
 • Harci kutató-mentő műveletek részfeladatainak végrehajtása (CSAR)
 • Kutató-mentő feladatok ellátása (SAR)
 • Sebesült kiemelés, szállítás biztosítása (CASEVAC)
 • Kis sebességű és kis magasságú légi célok elleni tevékenység (Air POLICING, RENEGADE)
 • Kijelölt terepszakaszon vizuális légi felderítés végrehajtása
 • Terület ellenőrzés
 • Erődemonstráció végrehajtása
 • Légiszállítás végrehajtása
 • Határbiztosítási feladatok végrehajtása
 • Légi sugárfelderítő feladatok végrehajtása
 • Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása
 • Külön parancsra terrorcselekményeket elhárító és megelőző tevékenységekben részvétel, ezen belül légifelderítés, légimozgékonysági műveletek biztosítása, tűztámogatási és egyéb különleges műveleti feladatok biztosítása
 • NATO kötelékében való feladat végrehajtás a kijelölt erőkkel és eszközökkel
 • A Felderítő Főnökség irányításával szakállományának a felderítő és elektronikai hadviselés szakkiképzés végrehajtása
 • A repülés közbeni jelentések és a bevetés utáni jelentések továbbítása a hadműveleti központ részére
 • A repülő felkészítési főnökég irányításával oktatói állomány biztosítása a szakszolgálati engedélyek megszerzéséhez szükséges tanfolyamokra

Koordinációs és együttműködési feladatok

 • Együttműködés más repülő egységekkel és alegységekkel, azok kiképzési feladatainak elősegítésére
 • Együttműködés az MH ÖHP szárazföldi egységeivel és alegységeivel, azok kiképzési feladatainak elősegítésére
 • Együttműködés a légtérellenőrző és repülésirányító szervekkel a földi telepítésű berendezések hatékonységénak és működésének ellenőrzésében

Műveleti vezetési rendszer szerinti feladatok

 • Felkészülés a különleges jogrend szerinti időszaki feladatok ellátására

Jelképek és jelzések

A PHOENIX harcihelikopter zászlóalj jelképei a MH 87 Bakony Harcihelikopter Ezred fennállásának idején születtek, azokat a zászlóalj későbbiekben is megőrizte. Az alegység két rendszeresített karjelzéssel rendelkezik.
A zászlóalj jelvényben látható Főnix madár szimbólum az örökös megújulást jelképezi. A Főnix madár elpusztíthatatlan!

Légi Huszárok SzolNok

vagy akár:

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár repterének ICAO kódja. Az ICAO az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.

Támogatóink


Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.

Az LHSN.HU weboldal és szerkesztősége politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. A megosztott tartalmak kizárólagosan valóságtartalmuk alapján kerülnek fel oldalunkra, tekintet nélkül a forrás politikai elhatárolódásától.