Fél évig a gyártó szakemberei biztosítják a légi alkalmasságot

Szerző: Balogh Ákos ; Fotó: LHSN.HU

A Honvédelmi Közlöny tavaly decemberi számában nyilvánosságra került az újonnan beszerzett H145M könnyű többcélú helikopterek üzembentartási és karbantartási szabályait tartalmazó szakutasítás.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága logisztikai és gazdálkodási csoportfőnökének 12/2019. (HK 11.) MHP LOGCSF szakutasítása, mint Fenntartó közvetlen szakmai alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) H145M típusú helikoptert üzemeltető és karbantartó feladatokat végrehajtó katonai szervezeteire terjed ki.

Az orosz típusokkal ellentétben az új típus egy teljesen más üzemeltetési rendszerbe került, ez nem csak új szemléletmódot kívánt, hanem az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Repülőműszaki Zászlóaljának átszervezését is – legalábbis elviekben ez megtörtént – ugyanis a Honvédségi Szemle 2019/6. számában Nagy László alezredes: A katonai helikopterek üzemeltetésének repülő-műszaki biztosítási rendszerében várható változások című írása úgy fogalmaz: a már a 21. századi technológiát képviselő légi járművek üzemeltetési stratégiája jelentősen különbözik az orosz gyártmányúakétól. A közvetlen karbantartást, javítást végrehajtó szervezet felépítését és feladatrendszerét ezért át kell alakítani, hogy az új gépek folyamatos rendelkezésre állása biztosított legyen.

Az alezredes vázolta is a várható változásokat, melyekben megkülönböztet egy átmeneti időszakot, mely során a még orosz típusú helikoptereket is üzemeltetni kell, valamint vázolta azt is hogyan alakul át a szervezeti struktúra az orosz típusok későbbi kivonását követően. Így feltételezhető, hogy mára – az átmeneti időszakban – valóban a következő, vagy ehhez hasonló szervezeti struktúra állt fel a Helikopter Bázison:

A változásokat az indokolta, hogy a H145M helikopterek üzemeltetése már tényleges állapot szerinti üzemeltetés, ez pedig teljesen új fogalmakat, feladatokat jelent az üzemeltető állomány és a logisztikát biztosító egyéb szervezetek részére, ráadásul angol nyelven, annak érdekében, hogy a gyár által javasolt üzemeltetési eljárásrendnek eleget tudjanak tenni.

Nagy László alezredes úgy fogalmaz: az üzemeltető szervezetnek meg kell felelnie az új üzemeltetési stratégia által támasztott követelményeknek mind struktúrában, mind pedig a szakállomány kiképzettsége tekintetében, egy – a magyarországi katonai helikopterek üzemeltetésében eddig nem ismert – új szervezettel kell megismerkednünk.

Ez pedig nem más, mint a Continuing Airworthiness Management Organisation, azaz a folyamatos légi alkalmasságot fenntartó szervezet (CAMO). Az ő feladatuk felügyelni, folyamatosan biztosítani a légi alkalmasságot az üzemeltetés során, azaz ők garantálják a karbantartások időben és megfelelő minőségben történő végrehajtását.

Az említett új fogalmakra a Honvédelmi Közlöny szakutasítása is kitér, e szerint, persze csak nagyvonalakban, a teljesség igénye nélkül:

 • a/c journey LogBooks: fedélzeti munkanaplók;
 • AHD (Airbus Helicopters Deutschland): H145M típusú helikopterek gyártója;
 • AMM (Aircraft Maintenance Manual): Helikopter Üzembentartási Utasítás;
 • AVM (Avionic Manual): Avionikai üzembentartási utasítás;
 • B1 állomány: A katonai légügyi hatóság által akkreditált oktatási szervezetnél, sikeresen végrehajtott típustanfolyamot követően az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet szerint a sárkány-hajtómű szakterület tekintetében szakszolgálati engedéllyel rendelkező;
 • B2 állomány: A katonai légügyi hatóság által akkreditált oktatási szervezetnél, sikeresen végrehajtott típustanfolyamot követően avionika, az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet szerint az EMO és RTB, szakterület tekintetében szakszolgálati engedéllyel rendelkező;
 • Base Maintenance: Javító központ szintű kiszolgálás;
 • Base Maintenance Manager: Javító központ parancsnoka;
 • CAME (Continuing Airworthiness Management Exposition): Folyamatos Légialkalmasságot Fenntartó Dokumentáció;
 • CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization): Folyamatos Légialkalmasságot Fenntartó Szervezet. Az az illetékes légügyi hatóság által elfogadott szervezet, amely a tulajdonos nevében eljárva biztosítja, hogy a légijármű megfelel a légialkalmassági bizonyítványában rögzített konfigurációnak, valamint az összes karbantartási feladat időben, az érvényes gyártói utasítások szerint végrehajtásra kerül;
 • CAMO Manager: CAMO csoportparancsnok;
 • CECG (Corrosion and Erosion Control Guide): Korrózió-, és eróziómentesítési Kézikönyv
 • CRS (Certificate of Release to Service): Üzemképességi tanúsítvány;
 • Daily check: A napi első repülésre történő előkészítés;
 • EASA (European Aviation Safety Agency): Európai Repülésbiztonsági Ügynökség;
 • ECMM (Electronic Component Maintenance Manual): Elektromos rendszerek Javítási Kézikönyve;
 • Engine Illustrated Parts Catalogue: hajtómű ábrás alkatrész katalógus;
 • Engine Maintenance Manual: hajtómű üzembentartási utasítás;
 • Engine Service Bulletins / Service Letters: hajtómű üzemeltetési közlönyök;
 • ENVISION (Envision Engineering and Maintenance Business System): CAMO csoport munkáját támogató szoftver;
 • EOS (Electro-optical sensor): Felderítő, célmegjelölő rendszer;
 • Fleet Manager: az összes H145M helikopter rendelkezésre állásáért felelős, kijelölt személy;
 • FLM (Flight Manual): Légi Üzemeltetési Utasítás;
 • Flight Report: Repülési lap;
 • AHD (Airbus Helicopters Deutchland): Gyártó;
 • Historical notes: Feljegyzések az üzemeltetés korábbi eseményeiről;
 • HForce: A helikopter integrált fegyverrendszere (Nem tartalmazza az ajtólövész fegyvereket, lőszereket, rakétákat!);
 • IPC (Illustrated Parts Catalogue inclusive Tools Catalogue): Ábrás Alkatrész Katalógus;
 • KeyCopter: AHD ügyfél szerviz portál;
 • Line Maintenance: Üzembentartó alegység szintű kiszolgálás;
 • Line Maintenance Manager: Üzembentartó alegység parancsnoka;
 • LOAP (List of Applicable Publications): Érvényben lévő okmányok jegyzéke;
 • Logistics Manager: Logisztikai csoportparancsnok;
 • LRU (Line Replaceable Unite): üzembentartó alegységnél cserélhető berendezés;
 • MEL (Minimum Equipment List): a repülés végrehajtásához minimálisan szükséges berendezések jegyzéke;
 • MMEL (Master Minimum Equipment List): a gyártó által kiadott minimálisan szükséges berendezések jegyzéke;
 • MOE (Maintenance and Repair Organisation Exposition): Üzembentartó és karbantartó szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata;
 • MRO (Maintenance and Repair Organisation): Üzembentartó és Karbantartó szervezet;
 • MSM (Master Servicing Manual): Gyártói Műszaki Kiszolgálási Utasítás;
 • MTC (Standard Practice Manual): Az üzemeltetés és karbantartás alapvető gyakorlati szabályai;
 • OJT (On the Job Training): Szakmai Üzemeltetési Gyakorlat;
 • R.I.O.N. (Optimized Reader for Internet and Other Network): Internetes dokumentáció tár;
 • Pilot’s checklist: Helikoptervezető ellenőrző lista/olvasó kártya;
 • Quality Manager: Minőségbiztosítási vezető;
 • Remedial action: Javító intézkedés;
 • RUSADA: Envision szoftver gyártója és támogatását biztosító vállalat;
 • Safety Info notice: repülésbiztonsági ajánlások;
 • SB, ASB, EASB (Service Bulletins / Alert Service Bulletins, Emergency Alert Service Bulletins): szerviz bületinek/ közlönyök;
 • SDS (System Description Section): Rendszerek Műszaki Leírása;
 • SRM (Structural Repair Manual): Szerkezet Javítási Kézikönyv;
 • TBO (Time Between Overhaul): Javításközti üzemidővel rendelkező berendezés;
 • TCI (Time Change Item): Üzemidős berendezés;
 • TIP (Technical Improvement Proposal): javasolt technikai fejlesztések;
 • I.P.I. (Technical Information Publication on Internet): Webes felület a bülletinek eléréséhez és letöltéséhez;
 • WDM (Wiring Diagram Manual): Elektromos Vezetékelési Kézikönyv;
 • Work card: Munkalap. A helikoptereken elvégzendő javítások, karbantartások, berendezés cserék elrendelésére. A Légialkalmasságért Felelős Csoport az Envision szoftver bázisán adja ki, illetve a végrehajtást követően tárolja.

A néhány új fogalom megismerése a civil érdeklődők számára is elengedhetetlen hogy az új H145M helikopterek légi üzemeltetésének rendje érthetővé váljon, mely a szakutasítás szerint így szól:

A helikopterek légi üzemeltetésének rendje

 • A szakutasítás hatálya alá tartozó helikopterek az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állományába tartoznak.
 • A helikopterek légi üzemeltetése a Gyártó által kiadott, angol nyelvű Flight Manual alapján történik. A Flight Manualnak a repülések során minden esetben a helikopter fedélzetén kell lennie!
 • Meghibásodott berendezésekkel repülést végrehajtani, a gyártó által átadott MMEL alapján kidolgozott MEL-ben meghatározott esetekben, berendezéseken és időkorlátokon belül megengedett.
 • A helikopterek légi üzemeltetését az Üzemeltető helikoptervezető állományából kijelölt, illetve kiképzésre, vagy repülési feladat végrehajtására vezényelt egyéb állomány hajtja végre.
 • A napi első felszállás előtti (Daily check) ellenőrzést elvégezheti a helikoptervezető, azonban a repülésbiztonság növelése érdekében az előkészítést a típusra érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező repülőműszaki (B1, B2) állomány hajtja végre.
 • A helikopterek légi üzemeltetése a típusra vonatkozó szabályzók alkalmazásával, minimálisan 1 fő helikoptervezető szakszemélyzettel történhet, de a repülésbiztonság növelése érdekében 2 fő javasolt.
 • A repülési feladat végrehajtása után a helikoptervezető a fedélzeti számítógép lehívható menüjében foglalt adat alapján kitölti a repülési lap megfelelő rovatait (Flight time, Block time). Amennyiben a logisztikai támogatásban foglalt elszámolásban kiemelt berendezés (csörlő, EOS, HForce rendszer) kerül felépítésre, azok üzemidejét a helikoptervezetőnek szintén rögzíteni kell a rendelkezésre álló rovatokban.

A helikopter földi üzemeltetésének/üzembentartásának rendje

 • A helikopterek üzemeltetési dokumentációjának vezetése angol nyelven történik. A helikopterek, illetve komponenseinek gyártója által kiadott okmányok, a beszerzési szerződés alapján, angol nyelven kerülnek átadásra, nem kerülnek lefordításra.
 • A helikopterek földi üzemeltetését, üzembentartását és karbantartását a típusra vonatkozó szakszolgálati engedéllyel rendelkező, illetve a feladatra kijelölt repülőműszaki állomány látja el.
 • A teljesített szakmai gyakorlat (OJT) feltétele a szakszolgálati engedély megszerzésének.
 • A helikopterek bázisrepülőtere az MH 86. SZHB, ugyanakkor a légi kutató mentő feladatok ellátása érdekében a helikopterek kiszolgálása az MH Pápa Bázisrepülőtéren is történik.
 • A helikopterek repülés előtti előkészítése az MH 86. SZHB, az MH Pápa Bázisrepülőtér kijelölt hangárjaiban, felszálló helyein, illetve előkészített külső leszállóhelyen történik.
 • A karbantartási feladatokat a szükséges követelményeknek megfelelő fedett hangárban lehet végrehajtani.
 • A helikopter üzembentartása során a helikopterek, illetve komponensek gyártója által kiadott utasításokat kell alkalmazni, amennyiben lehetséges törekedni kell a csoportos kiszolgálási rendszer kialakítására.
 • A helikopterek üzembentartása a logisztikai támogatási szerződés szerint, a gyártó elvárásainak megfelelően alapvetően követi az Európai Unió polgári repülésre vonatkozó irányelveit, aminek értelmében biztosítani kell a Folyamatos Légialkalmasságot.
 • A helikopterek folyamatos légi alkalmasságának biztosítása két egymástól elkülönülő szervezet együttműködésével valósul meg:
 1. A folyamatos légialkalmasság fenntartására (CAMO) vonatkozó feladatokat a Légialkalmasságért Felelős Csoport.
 2. Üzembentartó és Karbantartó Szervezet (MRO) feladatait a kezdeti időszakban az Üzembentartó század hajtja végre.

A helikopterek üzembentartásának rendje

 • A helikopterek üzembentartásáért a Repülőműszaki zászlóalj parancsnoka felelős (Fleet manager), aki irányítja a repülőműszaki állomány tevékenységét, és teljes felelősséggel tartozik a szakterület helyzetéért.
 • A Repülőműszaki zászlóalj parancsnoka felelős a helikopterek üzemeltetési, karbantartási dokumentációjáért, illetve a végrehajtó szervezetek működési szabályzatáért az üzembentartás ellenőrzéséért, valamint a technológiai fegyelem betartásáért az alegység teljes személyi állománya vonatkozásában. Továbbá az éves ellenőrzési terv összeállításáért és végrehajtásáért, valamint az üzemeltető hatáskörébe tartozó témákban a Hatósággal történő kapcsolattartásért.
 • A Logisztikai csoport parancsnoka felelős a helikopterekhez tartozó tartalék és csere alkatrészek, valamint fogyóanyagok tárolásáért, időben történő megrendelésért, az elküldésre kerülő berendezések megfelelő csomagolásáért, dokumentációik előírás szerinti kiállításáért.
 • A Légialkalmasságért Felelős csoport (CAMO) parancsnoka felelős a helikopterek Folyamatos Légi alkalmasságának fenntartásáért, a gyártó által kiadott közlönyök folyamatos követéséért, a karbantartási és műszaki munkák időben történő megrendeléséért és a végrehajtás nyilvántartásáért.
 • A helikopterek kezdeti (az első helikopter leszállításától számított 6 hónap) folyamatos légi alkalmasságát, az AHD által biztosított, megfelelő szaktudással rendelkező állománya látja el. Továbbá biztosítják a helikopter alap konfigurációjának betöltését az ENVISION rendszerbe, garantálják az AHD-val történő megegyezőségét, valamint biztosítják a helyi környezetnek megfelelő működés kialakítását és az elméleti képzésen átesett állomány szakmai gyakorlatának felügyeletét.
 • A Légialkalmasságért Felelős csoport munkájának alapvető eszközeként a helikopterekkel együtt az „Envision Engineering and Maintenance Business System” szoftver került beszerzésre. Az adatok elérése a Magyar Honvédség belső informatikai hálózatán, a jogosultságok alapján megadott hozzáférési szinteknek megfelelően történik.
 • A helikopterek üzemeltetésének alapvető feltétele a Légialkalmasságért Felelős csoport és az üzemeltető, karbantartó közötti informatikai kapcsolat. A gyakorlatokra, kitelepülésekre vonatkozó előkészületek során biztosítani kell, hogy amennyiben az üzemeltetés helyszínén nem fog rendelkezésre állni a hozzáférés a feladatokat elrendelő work card-ok eléréséhez, azok előre kerüljenek átadásra az üzemeltető részére. Meghibásodás esetén a kijavítás dokumentálása a Repülési lapon (Flight report) történik.
 • Üzembentartó és Karbantartó Szervezet (MRO) feladatait ellátó Üzembentartó századot a Hatóság által tanúsított karbantartást oktató szervezetnél sikeres típusvizsgát tett állomány alkotja. A kezdeti üzembentartás során, amíg a helikopterek teljesített repülési ideje, ciklus száma az üzembentartási utasítás szerint nem igényli a kiszolgáló, karbantartó állomány mélyebb szintű specializációját a feladatokat egy szervezet hajtja végre.
 • Az Üzembentartó század parancsnoka felelős, hogy a helikopterek repülésre történő előkészítése, illetve a berendezés cserék (pl.: LRU), valamint egyszerű és gyors javítások a szabályzókban rögzített előírásoknak és szabványoknak megfelelően kerülnek végrehajtásra.
 • A B1 és B2 szerelő állomány felelős, hogy a helikoptereken végrehajtott munkák során az összes munkapont a szabályzókban leírtaknak megfelelően kerül végrehajtásra.
 • A helikoptereken a repülési feladatok végrehajtása érdekében megengedett a helikopteren bekövetkezett egyes meghibásodások kijavításának halasztása a gyári MMEL alapján kidolgozott MEL által meghatározott esetekben, berendezéseken és időkorlátokon belül. Az üzemeltetés sajátosságait figyelembe vevő MEL lista kidolgozását az üzemeltetés megkezdését követő 3 hónapon belül kell elvégezni.
 • Az azonnali intézkedést nem igénylő bulletinek végrehajtásáról Repülőműszaki zászlóalj parancsnoka dönt a tervezett repülési és karbantartási feladatok függvényében. Törekedni kell arra, hogy a helikopterek minél rövidebb időre essenek ki az üzemeltetésből.

Az üzembentartást végző repülőműszaki állomány összetétele, létszáma

 • A szakutasítás hatálya alá tartozó H145M típusú helikopterek üzembentartását a típusra vonatkozó szakszolgálati engedéllyel rendelkező, illetve a feladatra kijelölt repülőműszaki állomány látja el.
 • A helikopterek kezdeti (az első helikopter leszállításától számított 6 hónap) üzembentartását az AHD által biztosított, megfelelő szakszolgálati engedéllyel rendelkező állománya látja el, melyre a Hatóság döntésében feljogosította. Ebben az időszakban a típusátképzésen részt vett állomány megkezdi az szakmai gyakorlatát (OJT).
 • A napi repülésekre történő előkészítést (Daily check) minden repülési nap az első felszállás előtt kell végrehajtani, a Flight Manual 4.3 fejezetben meghatározott munkapontok alapján, melynek érvényessége 24 óra. Az előkészítést a feladatra kijelölt B1, vagy B2 szakszolgálati engedéllyel rendelkező hajthatja végre.
 • A napi első repülés előtti előkészítést követő repülés előtti előkészítéseket (ismételt felszállás előtti előkészítés) végrehajthatja a B1, B2, vagy helikoptervezető szakszolgálati engedéllyel rendelkező, aki erre a feladatra ki lett jelölve. A végrehajtott munkákat, az állomány tagja, a repülési lap (Flight report) megfelelő rovatának kitöltésével és aláírásával rögzíti. A repülési lap (Flight report) formátumát a 1. melléklet tartalmazza.

 • A Helikopter Műszaki Utasításában (AMM), illetve az egyéb gyártók által kiadott utasításokban meghatározott esetekben kell kétszeres ellenőrzést (Double check), illetve minősítő személyt (CRS jogosultsággal rendelkezőt) kell biztosítani, illetve kijelölni a munkafolyamatok végrehajtására.

A Légialkalmasságért Felelős csoport hatás- és feladatköre

Az alábbi feladatokat látja el a légialkalmasság fenntartása érdekében:

 • kezeli a folyamatos légialkalmasság fenntartásának nyilvántartását (Aircraft Continuing Airworthiness Record System),
 • kezeli a helikopter üzembentartási programot [Aircraft Maintenance Program (AMP)],
 • végrehajtja az üzembentartási program elemzését (Analysis of the AMP),
 • végrehajtja a hibák kezelését (Management of Defects),
 • kezeli a megbízhatósági programot (Reliability Program),
 • végrehajtja az események jelentését (Occurrence Reporting),
 • végrehajtja a helikopter műszaki napló vezetését (Aircraft Tech Log),
 • kezeli a légialkalmassági direktívákat (Airworthiness Directives),
 • felügyeli a műszaki ellenőrző repüléseket (Maintenance Check Flights),
 • kezeli a modifikációt, javítást és ellenőrzéseket (Modification, Repair & Inspection),
 • elkészíti a periodikus karbantartás tervezését (Coordinate scheduled maintenance).

Feladatrendszere az alábbi két területre oszlik fel:

 1. adatgyűjtés és tárolás,
 2. irányítás/szervezés és tervezés.

Adatgyűjtés során végrehajtandó feladatok:

 • repülési adatok vezetése (flight log entries),
 • adatfrissítés (a/c tech log, Log Card, …),
 • adattárolás (historical record),
 • munkanapló (Log book) frissítés,
 • repülőműszaki munka végrehajtásának rögzítése (Maintenance Report),
 • pilóta repülésutáni jelentésének rögzítése (Pilot Report),
 • kapcsolódó adatok rögzítése (Megfelelőségi igazolás, Log card, …),
 • adattárolás felügyelete (Monitoring data recording)

Irányítás/szervezés és tervezés feladatai:

 • üzembentartás előtervezése (Maintenance Program Forecast Edition),
 • munkalapok elkészítése (Work Order Edition),
 • munkalapok feldolgozása és lezárása a munkák végrehajtása után (Work order analysis and closure after execution),
 • helikopter konfigurációjának kezelése (Helicopter Configuration Management),
 • közlönyök (bületinek) kezelése/bevezetése (AD/ASB/SB),
 • minimálisan szükséges berendezések jegyzékének kezelése (MEL)

A helikopterek dokumentációi

A helikopter okmányrendszere három fő területre osztható fel:

 1. AHD által kiadott okmányok,
 2. egyéb Gyártók által kiadott okmányok,
 3. üzemeltetési okmányok.

A dokumentáció az Air Transport Association Specification ATA iSpec 2200 alapján épül fel, számozásában követi ezen előírásokat. A hivatalos dokumentációk listája (LOAP) tartalmazza az összes fellelhető okmányt az érvényességre vonatkozó kitételekkel.

A gyártó által folyamatosan frissített tartalommal a helikopter dokumentációja az O.R.I.O.N. internetes dokumentáció tárban elérhető el, továbbá hozzáférés kerül biztosításra a T.I.P.I. webes felülethez a gyártói bulletinek letöltéséhez, illetve hajtóművek tekintetében a „tools.safran-helicopter-engines.com” címen.

Az AHD valamint az egyéb Gyártók által megküldött frissítéseket a dokumentációkon az adott részekre vonatkozóan késedelem nélkül végre kell hajtani.

A dokumentációk tartalmazzák az alábbi területeket:

 • Helikopter Üzembentartási Utasítás,
 • Rendszerek Műszaki Leírása,
 • Műszaki Kiszolgálási Utasítás,
 • Elektromos Vezetékelési Kézikönyv,
 • Ábrás Alkatrész Katalógus,
 • Korrózió-, és eróziómentesítési Kézikönyv,
 • Szerkezet Javítási Kézikönyv,
 • MTC (Standard Practice Manual),
 • Elektromos rendszerek Javítási Kézikönyve,
 • Avionikai Üzembentartási Utasítás

Továbbá az alábbi üzemeltetési adatokat:

 • feljegyzéseket az üzemeltetés korábbi eseményeiről,
 • érvényben lévő okmányok jegyzéke,
 • szerviz bulletinek,
 • repülésbiztonsági ajánlások,
 • javasolt technikai fejlesztések

Helikoptervezetők okmányai:

 • repülési lap,
 • fedélzeti munkanapló,
 • helikoptervezető ellenőrző lista/olvasó kártya,
 • gyártói minimum berendezések jegyzéke.

Egyéb Gyártók okmányai:

 • hajtómű üzembentartási utasítás,
 • hajtómű műszaki rajza,
 • hajtómű bülletinek,
 • avionikai üzembentartási utasítások,
 • egyéb speciális berendezések/eszközök (pl. külső teherfüggesztő szerkezet) üzembentartási utasításai (Special optional equipment – e.g. external hoist system).

A helikopter korlátozott üzemidővel rendelkező berendezéseinek összességét az Üzemidős Berendezések listája (TCI, TBO) tartalmazza. A fenti berendezések az MSM 4. fejezetében kerültek felsorolásra a meghatározott üzemidőkkel, melyeket tilos túllépni, mivel túlüzemeltetésük nagyban veszélyeztetik a repülés biztonságát.

A folyamatos légi alkalmasság biztosítása érdekében végrehajtandó ellenőrzéseket az MSM 5. fejezete tartalmazza.

Más Gyártok által előírt ellenőrzéseket kell végrehajtani az általuk biztosított alkatrészeken a meghatározott mértékben és időszakonként, melyeket a LOAP tartalmaz,

Adatok archiválása

Elsődleges szempont, hogy a repülési adatok „felülírás” okozta adatvesztését el kell kerülni! Minden esetben figyelembe kell venni a következő időszak repülési feladatait, a cserére rendelkezésre álló adathordozók kapacitását, mennyiségét, tovább az archiváláshoz szükséges technológiai és technikai feltételek rendelkezésre állását.

 • Folyamatos fedélzeti repülési adatrögzítő (Flight Data Continuous Recorder – FDCR): Minden repülési nap végén.
 • Fedélzeti hang- és repülési adat rögzítő: (Cockpit Voice and Flight Data Recorder – CVFDR): Hetente, az utolsó repülést követően.
 • Envision: havi rendszerességgel a vonatkozó előírások (AH ER015 19-042 § PART 1.3, 23. oldal) alapján.

Karbantartási feladatok tervezése

A karbantartás tervezhetősége érdekében a helikopterek tervezett repülési idejéről éves tervet kell készíteni. Az elkészítésért az MH 86. SZHB Repülőműveleti főnök által megadott kiképzési és várható műveleti repülési idő igényhez igazodva a Repülőműszaki zászlóalj parancsnoka felelős. Az éves tervet negyedévente, illetve havonta felül kell vizsgálni.

A helikopterek karbantartásának tervezését a Légialkalmasságért Felelős csoport hajtja végre, továbbá az előre nem tervezett karbantartások (pl: a meghibásodások kijavítása) végrehajtását is szabályozza a munkalapok (work card) kiadásával és nyomon követésével.

Heti gyakorisággal egyeztető megbeszélés kerüljön végrehajtásra az üzembentartás tervezése, míg havonta negyedéves előtervezésre van szükség. Továbbá fél évente tervezni kell előre 2 évvel a mélyebb mértékű üzembentartást és a hozzá szükséges szakanyagok előrendelését. A leterhelés csökkentése érdekében valamint, hogy csak egy referencia legyen a légialkalmasságra, alapnak az ENVISION szoftverben szereplő adatokat kell tekinteni.

A karbantartási feladatok folyamatos végrehajtása érdekében, a heti előtervezések anyaga a következő heti terv elkészítéséig, az Envision szervertől független helyen kerüljön mentésre.

A logisztikai támogatás havi költségének elszámolása a beszerzési szerződésben rögzített díjak és a teljesített repülési idő alapján történik. A helikopterek és a hajtóművek teljesített repülési idejéről havonta tájékoztatni kell a gyártót. A jelentés összeállítása a Légialkalmasságért Felelős csoport által szolgáltatott adatok alapján történik, a 2. melléklet alkalmazásával. A megküldésre feljogosított személyt az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöke jelöli ki.

A logisztikai támogatási szerződésben foglalt üzemeltetési környezettől (mérsékelt égövi) való eltérést a támogatást végző szervezettel (AHD) egyeztetni kell.

A szakutasítás aláírásának napja: 2019. november 20.

Légi Huszárok SzolNok

vagy akár:

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár repterének ICAO kódja. Az ICAO az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.

Támogatóink


Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.

Az LHSN.HU weboldal és szerkesztősége politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. A megosztott tartalmak kizárólagosan valóságtartalmuk alapján kerülnek fel oldalunkra, tekintet nélkül a forrás politikai elhatárolódásától.