Get Adobe Flash player

Az egység feladata és rendeltetése

 • katonai erő alkalmazását igénylő esemény, nemzeti, illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére bevetett csapatok légi szállítása, illetve harctevékenységének légi tűztámogatása, oltalmazása
 • légi kutatás-mentés ellátása a Magyar Köztársaság teljes területén
 • bel- és külföldi katonai és gazdasági célú légi szállítások
 • hadműveleti és gyakorló repülések végrehajtása
 • hajózó és repülőműszaki oktatás biztosítása
 • a NATO Flying Training in Canada programmal kapcsolatos feladatok végzése
 • katonai repülő hagyományok ápolása
 • szárazföldi csapatok oltalmazása, légi támogatása
 • készenléti szolgálatok ellátása
 • harcászati légi deszant feladatok végrehajtása
 • természeti csapások, az ipari és környezeti katasztrófák következményeinek felszámolása
 • az ellátás-utaltság rendben kijelölt szervezetek logisztikai támogatása állami és katonai felsővezetők légi szállítása
 • Szolnok Repüléstörténeti Kiállítóhely fenntartása, a kiállított technikai eszközök karbantartása

Az MH 86 Szolnok Helikopter Bázis rövid története

Az egység Szolnok mellett a Tiszától keletre fekvő nagy múltú repülőtéren települ. A 2000 méteres fel-leszálló pályával rendelkező repülőtéren az 1940-es évek elejétől folyamatosan állomásoznak katonai repülők. Ennek köszönhetően napjainkra a város a magyar katonai repülés meghatározó tényezőjévé vált. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, a megszűnő MH 86 Szolnok Helikopter Ezred jogutódja, annak személyi és technikai bázisán, 2007. március 1-én kezdte meg működését.
Szolnok Megyei Jogú Város képviselő testülete kérése alapján, a megalakuló új egység is viseli a város nevét, és jelvényében annak címerét.
A bázis fő fejlődési irányvonala az alapfeladatok végrehajtása mellett, a NATO követelmények teljesítése, amely az újonnan megalakított szervezet felépítésében és a kiképzési feladatok végrehajtásában realizálódik. Feladatait egy szállítóhelikopter zászlóaljjal (MI-8 és MI-17 közepes szállítóhelikopterekkel), egy harci helikopter zászlóaljjal (MI-24D, MI-24V és MI-24P harci helikopterekkel), és egy kiképzőrepülő századdal (JAK-52 repülőgépekkel) látja el.

Parancsnoki állomány

Dr. Koller József dandártábornok, parancsnok
Rolkó Zoltán ezredes, parancsnokhelyettes
Dr. Bali Tamás ezredes, parancsnokhelyettes
Kiss Róbert ezredes, törzsfőnök
Budavári Ádám zászlós, megbízott vezénylőzászlós

A tájékoztatásért felelős személy

Zölei Anita főhadnagy
Telefon: +36-30/638-3974
HM-telefon
: 02-43/7184
Fax: (+36)-56/505-177

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Cím: 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Telefon: 06-56/505-100
HM-fax: 02-43/72-77
E-mail: mh86@mil.hu

Szolnoki Honvéd Sportegyesület: www.szhse.hu

Légi Huszárok SzolNok

vagy akár:

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis repterének ICAO kódja. Az ICAO az ENSZ repüléssel foglalkozó szerve.

Támogatóink


Tárhely és domain szolgáltatónk:

Domain-Tárhely.net.

Az LHSN.HU weboldal és szerkesztősége politikai irányzatoktól, nézetektől elhatárolódik, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. A megosztott tartalmak kizárólagosan valóságtartalmuk alapján kerülnek fel oldalunkra, tekintet nélkül a forrás politikai elhatárolódásától.